Souhlas se stanovami spolku Království perníku

Souhlasím s následujícími stanovami spolku Království perníku, z.s.:

Název spolku (dále „klub“):
KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s.

Sídlo klubu (klubovna):
Oplocený areál Perníkové chaloupky č. p. 38, Ráby, PSČ 533 52

Účel (hlavní činnost) klubu:

Realizace klubového programu KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU ®, ve kterém si jeho členové vyberou své zážitkové role (například žebrák, Jeníček nebo Mařenka, kantor se žáky, tovaryš, kupec, řemeslník, statkář, hrabě s družinou,...) s jejich životními dávkami dle hodnoty vstupního víza a navzájem se obdarovávají, navazují mezilidské kontakty a poskytují si rekvizity, gastronomické zážitky, zábavu, vzdělávání, sportovní i kulturní aktivity.

Členové:
 • testující (tzv. cizinci) na zkoušku členství řádného
 • řádní (tzv. domorodci)
 • zakládající
 • čestní (tzv. celebrity)

Podmínky vzniku členství:
 • pro „cizince“ vyjádření souhlasu s účelem spolku a zaplacení vstupního víza k úhradě spotřebních rekvizit (životních dávek) jimi zvolené zážitkové role
 • pro „domorodce“ vyjádření souhlasu s plným zněním stanov a usnesením členských schůzí
 • pro „zakládající“ vyjádření souhlasu s plným zněním stanov na zakládající členské schůzi
 • pro „celebrity“ vyjádření souhlasu s jmenováním čestným členem bez hlasovacích práv a povinností

Práva a povinnosti člena:
 • podílet se aktivně podle svých možností na činnosti klubu
 • řádně a včas platit vstupní víza (členské příspěvky)
 • informovat a být informován o činnosti klubu
 • souhlasit se zpracováním svých osobních údajů
 • řídit se stanovami, usnesením členských schůzí, provozním řádem a pokyny správce

Členství zaniká:
 • uplynutím doby vstupního víza
 • vystoupením z vlastní vůle člena
 • vyloučením na základě usnesení schůze zakládajících členů
 • úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby

Statutární orgán:

Nejvyšším orgánem klubu je schůze zakládajících členů, která volí správce (statutární orgán spolku) a svolává členskou schůzi řádných členů. Podrobnosti upravuje zákon č. 89/2012 Sb.

Hospodaření klubu:
Klub je nevýdělečná (nezisková) právnická osoba, založená dle § 214 zákona č. 89/2012 Sb., sloužící svým členům v rozsahu jimi zvolené zážitkové role a s ní spojeného finančního příspěvku. Hlavním zdrojem příjmů klubu jsou proto členské příspěvky (vstupní víza), které i s případnými dalšími příjmy musejí být v plné výši použity k úhradě spotřebovaných rekvizit (životních dávek) a ostatních nákladů s realizací účelu klubu. Správce klubu je oprávněn rozhodnout, které potřeby k plnění účelu klubu bude klub zajišťovat vlastními členy a které dodavatelsky třetími osobami. Členové klubu neručí za případné dluhy klubu. V případě zániku klubu se jeho majetek použije na poslední klubovou akci.

V Rábech 17. 11. 2017, Luděk Šorm - správce

Poslední změna 27.02.2018 v 16:34 hodin

Menu

Kontakt

KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s.
MUZEUM PERNÍKU
V Perníkové chaloupce č. p. 38
533 52 Ráby u Pardubic
Czech Republic

(+420) 466 612 474
(+420) 602 413 134

info@pardub.cz