Souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem posílání informačních e-mailů

 1. Uděluji tímto souhlas spolku KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s. , se sídlem v oploceném areálu Perníkové chaloupky č. p. 38, Ráby, PSČ 533 52, IČ: 06622089, zapsanému ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl L, číslo 11535 (dále jen „Klub“), aby v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR) zpracovával tyto osobní údaje:

  e-mail

 2. Účelem zpracování osobních údajů je možnost posílat informační zprávy subjektu údajů o činnosti Klubu. Tyto zprávy mohou posílat pouze zakládající členové Klubu.

 3. Správcem osobních údajů bude Klub. Zpracování osobních údajů bude prováděno elektronicky/ručně. Přístup k těmto údajům budou mít pouze konkrétní osoby pověřené statutárním orgánem Klubu.

 4. Osobní údaje pro Klub mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

  • poskytovatel softwaru INFOSYSTEM s.r.o.,
  • společnost KAM NA PARDUBICKU s.r.o., která je správcem Klubu,
  • další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Klub nevyužívá.

 5. Beru na vědomí, že v souladu s GDPR mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
  • požadovat po správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po správci výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 6. Klub může zpracovávat osobní údaje po dobu 10 let od udělení tohoto souhlasu.


Poslední změna 28.02.2018 v 12:52 hodin