Cykloturistický výlet - Tři panny u Dolních Věstonic [ Výlet ]

Cykloturistický výlet - "Tři panny u dolních Věstonic"

Popis cykloturistického výletu:
Mikulov (5044) - Dolní Věstonice (5043) - Bulhary - Sedlec (Greenway) - Mikulov

Zajímavosti:
Mikulov - městská památková rezervace, naučná stezka Turold, poutní místo Svatý kopeček s křížovou cestou, koupání, zámek se zahradou, regionální muzeum s obřím sudem, synagoga a židovský hřbitov, zřícenina Kozí Hrádek, expozice správy CHKO, vinotéka

Klentnice - zřícenina Sirotčího hrádku, přírodní rezervace Tabulová

Horní Věstonice - kostel sv. Rozárie (1770)

Dolní Věstonice - archeologická expozice (Věstonická venuše)

Pavlov - památková rezervace - vinařská architektura, zřícenina Dívčí hrady, naučná stezka Děvín

Milovice - Milovická stráň (přírodní rezervace), kostel sv. Osvalda (17. století)

Bulhary - kostel sv. Jiljí (1582)

Sedlec - rybník Nesyt (součást
Lednických rybníků), Slanisko u Nesytu - slanomilná flóra, Nový rybník - hnízdiště vodních ptáků

Mapy:
SHOCART, Pálava - Lednicko-valtický areál, cykloturistická mapa č. 5, 1:75 000

KČT, Pavlovské vrchy a Dolní Podyjí, č. 88, 1:50 000

Kartografie Praha, Jižní Morava, č. 39, 1:100 000

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Výlet
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 26.02.2004 v 13:37 hodin