Cykloturistický výlet - Posvátná hora Radhošť [ Výlet ]

Cykloturistický výlet - "Posvátná hora Radhošť"

Radhošť je hora, kterou těžko s nějakou na pohled zaměníte. Není nejvyšší v okolí, na vrcholku stojí kaple a do dálky je vidět její charakteristický tvar. Hrála v historii důležitou roli. Je opředena pověstmi, na kterých je jistě něco pravdy. I k původu jejího názvu se jich několik váže.

Hovoří většinou o dávných dobách, kdy Moravu obývali staří Slované. Lidé si tehdy postavili zlatou sochu svého boha Radgosta na Radhošti. Radgost byl pohanský bůh války, vítězství, slunce a hojnosti. Dvakrát do roka se u sochy lidé scházeli, oslavovali svého boha a obětovali mu. Podle stavu vody v rohu, který třímal Radgost v levé ruce pak předpovídali, zda bude rok úrodný nebo nastane bída. Zlatá socha tu už nestojí. Je prý zakopána hluboko v zemi nebo stojí v podzemním chrámu v nitru Radhoště. Celá hora je totiž protkána podzemními chodbami a jeskyněmi. Nemálo pověstí se vztahuje k jejich bájnému bohatství. V podzemí se nalézá ohromné množství zlatých pokladů a stříbrných střechýlů. Ale pozor! Nebezpeční strážci dbají na jejich bezpečnost. Jenom černokněžníci a jiné nečisté bytosti k nim mají přístup.

K labyrintu v Radhošti se také vtahuje jiná pověst o původu jména hory. Kdysi dávno trpěl kraj nájezdy loupeživých kmenů. Do boje proti nim vytáhl slovanský kníže Radgost. V jeskyních ukryl své vojsko a v pravou chvíli na nepřítele vyrazil. Zahnal vetřelce a od té doby byl v kraji klid. Lid nezapomněl a když kníže zemřel, pohřbili jej v hoře a pojmenovali ji po svém zachránci.

Ať to bylo tak či tak, hora se stala pro Slovany posvátnou a její slávu dodnes připomíná socha Radegasta na cestě z Radhoště na Pustevny.

Popis cykloturistického výletu:
Rožnov pod Radhoštěm (č. 46) - Pod Radhoštěm (zelená) - Radhošť (modrá) - Pustevny (silnice pak č. 46) - Martiňák (zelená) - Horní Bečva - Prostřední Bečva - Hutisko-Solanec - Vigantice - Rožnov p/R.

Zajímavosti:
Rožnov p/R - TIC, Valašské muzeum v přírodě, Valašský Slavín

Radhošť - kultovní hora Slovanů s nádhernými rozhledy, kaple sv. Cyrila a Metoděje s areálem, přírodní rezervace Radhošť, socha Radegasta směrem na Pustevny

Pustevny - areál roubených budov podle arch. D. Jurkoviče

Martiňák - křižovatka turistických cest, turistická chata

Horní Bečva - TIC, vodní nádrž k rekreačním účelům

Hutisko-Solanec - kostel sv. Josefa, fojtství z r. 1785 upravené na stylovou restauraci, koupání

Vigantice - letní koupaliště

Mapy:
SHOCART, Moravskoslezské Beskydy, cykloturistická mapa č.15 4, 1:75 000

SHOCART, Moravskoslezské Beskydy, turistická mapa č. 69, 1:50 000

KČT, Moravskoslezské Beskydy, č. 96, 1:50 000

Kartografie Praha, Beskydy, č. 42, 1:100 000

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Výlet
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 12.02.2010 v 10:57 hodin