Chata Kozubová-západní úbočí Kozubové-Košářiska-Na Liščí [ Výlet ]

Chata Kozubová - západní úbočí
Kozubové - Košařiska, Hrádková - rozcestí nad Milíkovem - osada Na Liščí
- chata Kozubová


Chata Kozubová - modrá - kostel - za strojovnou vleku vlevo dolů lesem - na lesní cestě vlevo /přicházející z polany / po vrstevnicové cestě
západním úbočí Kozubové pozvolně
klesáme - po cca l km vpravo dolů - pozor velice příkré - sestup končí na lesní cestě - doleva - kolem velkého buku /po pravé straně./ až na cestu vedoucí ze sedla Kamenitého - odbočit vpravo - po cestě pokračovat až do osady Hrádková - Košařiska (500 m n.m.), značka pokračuje po překročení mostku /potok Kopytná/ vlevo na Milíř /bus/ 4 km a odtud na sedlo Velké Kykuly.

Ze sedla možno pokračovat vlevo po žluté na chatu Ostrý.

Z Hrádkové (500 m/m) za můstkem vpravo po asfaltové cestě se dostaneme /l,5 km/ do Košařisk (460 m n.m.) restaurace Samice /bus/. Odtud pak po modré, za můstkem vpravo do lesa k rozcestí nad Milíkovem /l, 5 km/ a dál po žluté - vpravo - zpět na osadu Na Liščí /2,5 km/ a chatu Kozubová (976 m n.m.). Od restaurace Samice po modré a žluté - stálé stoupání až na chatu - cca 4 km.

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Výlet
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 04.03.2010 v 08:31 hodin