TURISTIKA [ Turistická zajímavost ]

TURISTIKA

Pěší turistika po dobře vyznačených trasách v okolí města tvoří jednak trasy terénní léčby rozdělené dle obtížnosti do jednotlivých okruhů, jednak trasy procházejí okolím města v rámci turistických tras Klubu českých turistů.

Cykloturistika má ve městě a okolí velmi vhodné terénní podmínky, trasy jsou označeny a upraveny.

Seznam turistických průvodců a map Luhačovic a okolí:

Městský plán Luhačovice 1: 10 000, vydal SHOCart, spol. s.r.o.,1999
Mapa Zlín, Otrokovice, Luhačovice 1 : 12 000, vydal SHOCart, spol. s.r.o. 1999
Turistická mapa Vizovické vrchy 1 : 50 000, vydal Klub českých turistů, 1997
Turistická mapa Zlínsko, Hostýnské a Vizovické vrchy 1 : 50 000, vydal SHOCart 1999

TIPY NA VÝLETY DO OKOLÍ

BAŤŮV KANÁL
Putování po ostrovech, písečných plážích, meandrech mezi ptačími rezervacemi řeky Moravy od Napajedel po Hodonín - putování moravským stylem života.

BUCHLOV 48 km
Patří mezi nejstarší hrady České republiky, je ukázkou středověké pevnostní architektury,v interiéru jsou cenné přírodopisné sbírky a bohatá knihovna.

BUCHLOVICE 45 km
Zámek postavený ve stylu italské barokní vily, obklopuje ho anglický park s mnoha vzácnými dřevinami, v parku probíhá od června do září výstava fuchsií.

HLUK 20 km
Město s bohatými folklorními tradicemi, konají se zde Dolňácké slavnosti spojené s jízdou králů.

HOLEŠOV 45 km
Dominantou města je raně barokní zámek, ve kterém se dnes nachází knihovna a muzeum, k parku patří rozlehlá zahrada s oborou, v bývalé židovské čtvrti stojí synagoga a židovský hřbitov; místní letiště má mezinárodní statut.

HOSTÝN 61 km
Je hora, na jejímž vrcholu stojí barokní chrám Panny Marie, je to jedno z nejvýznamnějších poutních míst na Moravě.

KROMĚŘÍŽ 55 km
Město známé historickými památkami - barokním zámkem s bohatou výzdobou interiérů, ke kterému přiléhá rozsáhlý park; v zámecké obrazárně se nachází nejdražší obraz v České republice - Apollo trestá Marsya od Tiziana. Centrum města tvoří gotický chrám Sv. Mořice a barokní kostel Sv. Jana Křtitelem a patří k němu Květná zahrada.

LEŠNÁ 35 km
Zámeček z konce 19. století s bohatou dřevořezbářskou výzdobou, obklopuje ho anglický park, ve kterém se nachází řada vzácných dřevin, v roce 1956 zde byla vybudována zoologická zahrada.

PIEŠŤANY 79 km
Největší lázně na Slovensku, které slouží k léčbě pohybového ústrojí, město je známé pěstováním Viktorie Regie, ojedinělé Balneologické muzeum, které dokumentuje vývoj lázní na Slovensku

POZLOVICE 3 km
Dominantou obce je pozdně gotický kostel Sv. Martina, který byl v průběhu 18. století barokně přestavěn, v roce 1928 byla na říčce Olšavě vybudována přehrada, která v současné době slouží jako rekreační středisko s veškerým sportovním vyžitím.

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM 74 km
Známý svým Valašským muzeem v přírodě, které zde založili v roce 1925 bratři Jaroňkovi, skládá se ze tří částí : Dřevěné městečko, Valašská dědina a Mlýnská dolina, během roku probíhá v muzeu řada kulturních akcí.

STARÉ MĚSTO 35 km
Bývalé centrum Velkomoravské říše, nachází se zde Památník Velké Moravy - archeologická lokalita s cennými vykopávkami z 9. a 10. století.

TRENČIANSKÉ TEPLICE 35 km
Slovenské lázně známé léčbou nemocí pohybového ústrojí, stavební zvláštností jsou lázeňské domy Sina a Hamman postavené v maurském stylu.

TRENČÍN 62 km
Historické slovenské město s hradem z 11. století, římský nápis na skále dokumentuje, že zde v roce 179 n.l. byla nejsevernější římská vojenská osada ve střední Evropě zvaná Laugaritio.

TUPESY 42 km
Obec pod Buchlovskými vrchy patří k nejznámějším hrnčířským obcím jihovýchodní Moravy, zdejší památník keramiky - dům č. 118 - podává obraz o minulém a současném způsobu výroby.

UHERSKÝ BROD 13 km
Bývalé královské město s množstvím zachovalých historických staveb, známé především muzeem Jana Amose Komenského, kde je dokumentován život a dílo tohoto učitele a reformátora a taky podává obraz o vývoji Uherského Brodu.

UHERSKÉ HRADIŠTĚ 33 km
Významné kulturní a společenské středisko - Slovácké muzeum, Slovácké divadlo, kino Hvězda a Letní filmová škola apod. a zároveň známé historické centrum.

VELEHRAD 43 km
Nejvýznamnější poutní místo na Moravě spojené s historií Velkomoravské říše a příchodem věrozvěstů Konstantina a Metoděje , původní gotický kostel ze 13. století byl v 18. století barokně přestavěn, v roce 1990 zde sloužil mši papež Jan Pavel II.

VIZOVICE 20 km
Slivovice a jiné lihoviny, které vyrábí místní firma Jelínek, jsou známé a oblíbené u nás i v zahraničí, každoročně se zde koná Trnkobraní - slavnost pěstitelů ovoce spojená s ochutnávkou slivovice a soutěží v pojídání švestkových knedlíků, ale Vizovice jsou také barokní zámek s bohatou a cennou obrazovou výzdobou a sbírkou porcelánu a ruční výroba skla ve sklárně Glass Atelier Morava.

VLČNOV 19 km
Vlčnovské slavnosti s tradiční Jízdou králů, které se konají každoročně poslední víkend v květnu, patří k nejnavštěvovanějším folklorním slavnostem v České republice.

ZLÍN 26 km
Moderní město, jehož historie i současnost je spojena s firmou Baťa, nachází se zde Obuvnické muzeum, které dokumentuje vývoj obuvi, známé jsou i filmové ateliéry Kudlov, dnes ateliéry Bonton Zlín, spojené především s režiséry animovaných filmů pro děti Hermínou Týrlovou a Karlem Zemanem.

UMÍSTĚNÍ

AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 23.03.2004 v 13:28 hodin