Naučná stezka Škrabalka [ Naučná stezka ]

Zřizovatel: Město Lipník nad Bečvou

Délka: 0,6 km

Počet zastavení: 4

Dostupnost: Z Lipníku nad Bečvou (VLAK a BUS) vede červená turistická trasa k hradu Helfštýn. Trasa za městem prochází kolem odstaveného ramene řeky Bečvy, zvaného Škrabalka, kde se nacházejí na okraji lužního lesa čtyři tabule naučné stezky.
Trasa je vhodná pro pěší, vede po rovině a je celoročně dostupná pěšky i na kole.

Trasa naučné stezky vede po hranici přírodní rezervace Škrabalka. Předmětem ochrany jsou společenstva odstaveného říčního meandru s navazujícími porosty lužních lesů a vlhkých luk s výskytem charakteristických druhů planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů.

Text seznamuje s přírodní rezervací, s rostlinnými a živočišnými druhy, které se zde vyskytují. Je zde vysvětlen proces přirozeného vzniku slepých ramen i způsob vzniku odstaveného meandru Bečvy v důsledku úpravy původního křivolakého toku regulací. Popsán je i postupný vývoj odstaveného ramene, zarůstání a zazemňování.


Zastavení - km - název zastavení

Zastavení 1 0 km Přírodní rezervace Škrabalka, přirozený vznik slepých ramen
Zastavení 2 0,2 km Rostliny
Zastavení 3 0,4 km Stromy a keře
Zastavení 4 0,6 km Živočichové


Další informace:

Město Lipník nad Bečvou
nám. T. G. Masaryka 89
751 31 Lipník nad Bečvou
tel.: 581 771 042

Turistická mapa, edice KČT č. 60 Moravská brána a Oderské vrchy

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.kr-olomoucky.cz
Typ záznamu: Naučná stezka
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 20.04.2004 v 09:32 hodin