Dětské oddělení léčebny Darkov

Léčba dětí v lázních Darkov má již dlouholetou tradici. Samostatná budova dětského oddělení, obklopena prostranstvím pro dětské hry, poskytuje prostory pro pobyt dětí s vrozeným i získaným postižením pohybového aparátu a chronickými kožními chorobami.

Při léčbě dětí se využívá především přírodního léčivého zdroje - jodobromové solanky, která je dětem podávána formou koupelí, a má příznivý efekt na nemoci pohybového ústrojí a kožní choroby. Dalšími léčebnými domintami jsou komplexní léčebná rehabilitace, individuální a skupinová tělesná výchova, hydroterapie, elektroléčba, hipoterapie a jiné. Děti pravidelně navštěvují krytý bazén v léčebně Rehabilitační sanatorium. Dále je zde možnost využití tenisových kurtů a návštěvy kulturních programů.

Pro dětské pacienty je připravováno racionální i dietní stravování včetně speciálních dietních jídel a stravovacích režimů. Po celých 24 hodin je zajišťována lékařská a sesterská péče.

Začátkem roku 2004 došlo k renovaci všech ubytovacích prostor dětské léčebny.

Základní škola při dětském oddělení

Základní škola při Lázních Darkov má již dlouholetou tradici. Od 1.9. 1997 byla rozhodnutím ŠÚ určena jako jediná Speciální základní škola v celém okrese Karviná. Od roku 1999 je školou s právní subjektivitou.

Speciální základní škola v Lázních Darkov plní podle možností úkoly základní školy v rozsahu, ve kterém to připouští zdravotní stav a léčení žáků. Tím zbavuje děti obav před následky zameškání vyučování a podporuje svým působením léčebný a ozdravný proces.

Převážná část výuky probíhá v dopoledních hodinách. Výuka je přizpůsobena zdravotním indikacím a pohybovým možnostem, místním podmínkám (přírodním, prostorovým, technickým, režimovým) a vychází z pedagogických zásad platných pro ZŠ. Doba vyučování se stanoví se zřetelem k léčebnému režimu tak, aby tento režim nebyl narušován. Učební plán školy vypracovává ředitel školy a žáci jsou podle něj vyučováni 15 hodin týdně všem předmětům mimo výchov.

Škola má 4 třídy, ve kterých se žáci učí malotřídní formou a jedno oddělení školní družiny. Pedagogičtí pracovníci používají ve své práci netradiční formy a metody. V procesu získávání nových vědomostí a dovedností se snaží aktivizovat co největší množství smyslů, střídají činnosti.

Na škole probíhají turnaje v dámě, šachu, modeluje se z keramické hlíny, žáci se seznamují s prací na počítačích. Jsou pořádány kvízy, besídky, soutěže a další aktivity. Výtvarné práce dětí zdobí prostory dětského oddělení. Na vycházkách do blízkého okolí děti poznávají přírodu a město. Čtenářům je k dispozici školní knihovna s velkým množstvím knih všech žánrů. Děti mají také možnost využívat počítačové účebny s připojením na internet.

Všichni pedagogičtí pracovníci školy se snaží o to, aby pobyt dětí v tomto zařízení byl činorodý a pestrý a probíhal bez zbytečných stresových stavů.

Kontakty:

Lázně Darkov, a. s.
dětské oddělení
735 03 Karviná - Darkov

Vedoucí lékař léčebny:
prim. MUDr. Ota Cieluch, tel. 596 376 100, 596 376 111
e-mail:cieluch@ld-darkov.cz

Ošetřující lékař léčebny:
MUDr. Lubomír Minařík, tel. 596 376 120, 596 376 111
e-mail: minarik@ld-darkov.cz

Ředitel speciální základní školy:
Mgr. Lubomír Stepek, tel. 596 311 389
e-mail:spec.zs-darkov@seznam.cz

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

  • Území obce: zadanému dotazu nevyhovuje ani jedna obec
DALŠÍ INFORMACE: http://www.darkov.cz
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 2, 29.07.2004 v 11:10 hodin