Návštěva Rymic [ Výlet ]

Vesnička nedaleko Holešova, která si uchovala domečky s doškovými střechami, kovárnou, dílnou sedláře a větrným mlýnem. Je památkovou rezervací.
Vesnická stavení restaurována v sedmdesátých letech představují způsob bydlení a hospodaření na Hané v posledních dvou staletích. K vidění jsou interiéry domů vybavené tradičním inventářem kuchyní, světnic, hospodářských stavení a dílen.

Otevírací doba:
duben-září denně kromě pondělí
9.00-12.00 13.00-16.00
tel.: +420 573 395 238

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Výlet
AKTUALIZACE: Vít Solař (MIC Holešov) org. 56, 17.05.2004 v 12:49 hodin