PŘIPRAVUJEME: Probuzení Ježibaby ze zimního spánku (04.03.2023 v 10:00 hodin)

REKREACE V KARLOVĚ STUDÁNCE - nabídka pro zaměstnavatele [ Turistický produkt ]

NABÍDKA PRO ZAMĚSTNAVATELE

Chcete mít zdravé a spokojené zaměstnance?

Motivujte je k aktivní péči o zdraví!

Nabídněte svým zaměstnancům RELAXAČNÍ POBYT V LÁZNÍCH s finančním příspěvkem zaměstnavatele.

Podle paragrafu 6 odstavce 9 zákona o daních z příjmů jsou na straně zaměstnance osvobozena nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnavatelem pracovníkům z fondu kulturních a sociálních potřeb, ze sociálního fondu, ze zisku po jeho zdanění anebo na vrub nedaňových výdajů. Podmínkou je, že příspěvek na rekreaci nepřekročí 20 tisíc korun ročně. Tyto náklady mohou přinést významnou úsporu. Neplatí se z nich totiž zdravotní a sociální odvody. Daňové osvobození se týká také rodinných příslušníků.


Nabízíme:
Týdenní nebo delší relaxační pobyt ve velmi příjemném lázeňském prostředí s individuálním přístupem personálu,
moderně vybavený balneoprovoz s
- využitím přírodních léčivých zdrojů,
- relaxaci v krásném horském prostředí Karlovy Studánky pověstném čistotou vzduchu,
- ojedinělé léčivé klima okolní přírody s hlubokými jehličnatými lesy.

Vyberte si z naší nabídky rekreačních programů a využijte cenových zvýhodnění v období mimo hlavní sezónu (1.10. - 30.4.).

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.k.studanka.cz
Typ záznamu: Turistický produkt
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 13.07.2004 v 16:25 hodin