PŘIPRAVUJEME: Probuzení Ježibaby ze zimního spánku (02.03.2024 v 10:00 hodin)

VCHODOVÝ OBJEKT K-S 22a"Krok" [ Opevnění, pevnost nebo bunkr ]

Vchodový objekt K-S 22a "Krok" byl vybudován na odvrácené straně kopce Bouda tak, aby jej nebylo ze strany nepřítele možné pozorovat ani ohrožovat palbou. Je to z toho důvodu, aby bylo zajištěno klidné a plynulé zásobování tvrze. Vchod slouží nejen jako hlavní vstup pro osádku, ale tudy se také do tvrze dopravovalo obrovské množství potřebného materiálu, především munice. Jeho umístění odpovídá i jeho výzbroj. Nepočítalo se s tím, že by se měl významněji zapojit do boje, jeho výzbroj sloužila jen k bezprostřední obraně. Pravá střelecká místnost byla vyzbrojena těžkým kulometem vz. 37, levá střelecká místnost lehkým kulometem vz. 26. Ve stropě objektu byly osazeny dva pancéřové zvony, odlité ze speciální ocelolitiny. Jejich stěny měly tloušťku 30 cm, hmotnost přesahovala 52 tun a ze 4 střílen každého z nich střelec zajišťoval lehkým kulometem kruhovou obranu objektu. Čtvrtý lehký kulomet byl instalován v ohybu vjezdu a sloužil k jeho obraně - pokud by byly zničené nebo otevřené pancéřové dveře. Jeho obsluha mohla k výstupu z dolního patra objektu použít průlezného otvoru v podlaze, opatřeného žebříkem a stupačkami.

V letech 1949 až 1950 byl vchodový srub opravován, neboť během okupace byl silně poškozen. Jeho pancéřové zvony Němci vytrhli a odvezli stejně jako z většiny dalších těžkých objektů na svá opevnění nebo do hutí.

Vzhledem k tomu, že se v 50. letech uvažovalo o zřízení velkého vojenského skladu ve tvrzi, byly poškozené části vchodového srubu odborně odstřeleny (vrty pro nálože jsou dodnes patrné) a pak přesně podle původní dokumentace znovu vybudovány. Proto jsou v částech srubu nedokončeny omítky, jsou zde zbytky bednění a dobře viditelná spára mezi starým a novým betonem, procházející stěnami a stropem.

Samotný vjezd měla uzavírat masivní skládací mříž a poté dvoje silnostěnné ocelové dveře opatřené střílnami. První byly padací a zasouvaly se do prostoru pod podlahou. Dveře měly tloušťku 7 cm, vysunutí trvalo 15 sekund, bylo samočinné, díky těžšímu protizávaží. Hmotnost těchto prvních vrat byla 6 tun. Za ohybem vjezdu následovala vrata posuvná do stran, složená ze dvou vrátní (měly tloušťku 4 cm a hmotnost okolo 4 tun, ruční uzavření trvalo 30 sekund). Oboje vrata byla po dotažení do těsnění plynotěsná a prostor mezi nimi se nazýval SAS. Šlo o přechodový úsek chodby, důležitý v systému ventilace vzduchu pro tvrz, kde by v případě zamoření automobilů bojovými látkami byla prováděna jejich očista. Ani jedny vrata se do vchodového objektu nepodařilo osadit. Za druhými vraty se nachází překladiště, kde se materiál z nákladních vozidel (vešla by se sem dvě nákladní auta za sebou) překládal na vozíky 600 mm úzkorozchodné dráhy a ta jej rozvážela po celém podzemí.

Při pohledu zvenčí je vpravo od vjezdu pro nákladní automobily vchod pro pěší bráněný střílnou pro pušku nebo pistoli, kde se nachází za druhým zalomením chodby nasávací otvor pro vzduch, dodávaný potrubím do hlavní filtrovny nebo ventilátory do podzemních prostor tvrze. Dále vchodový srub obsahuje dvě střelecké místnosti, filtrovnu vzduchu, 3 skladiště střeliva, 2 ubikace, dvě místnosti pro radiostanici, stanoviště velitele objektu, WC a umývárnu, sklad proviantu, sklad nářadí.

UMÍSTĚNÍ

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km
AKTUALIZACE: Šormová Helena (INFOSYSTEM s.r.o.) org. 2, 06.07.2021 v 23:07 hodin