Městská památkova zóna Místek [ Městská památková zóna ]

Název rozhodnutí id č:1992476
Vyhláška MK ČR č. 476/1992 Sb. ze dne 10.9.1992 o prohlášení území historických jader vybraných měst za památkové zóny.
Rok: 1992

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.frydek-mistek.cz
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 12.02.2010 v 10:28 hodin