Fara [ Fara nebo farní úřad ]

V roce 1787 byla poblíž bezděkovského kostela založena pobočka polické fary částečně také z důvodu ochrany kostela před protestanty, kteří žili všude v okolí a očekávalo se, že by po vyhlášení tolerančního patentu 1781 mohli kostel zabrat. Samotná farní budova byla postavena roku 1847 a do farnosti patřily i vesnice Velké Petrovice a Petrovičky. Alej lip mezi farou a kostelem byla vysázena roku 1870. 1998 - pokáceny 3 stromy nejblíže ke kostelu, čímž se otevřel částečný pohled na průčelí kostela.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.bezdekov.zde.cz
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 27.08.2004 v 14:44 hodin