PŘIPRAVUJEME: Probuzení Ježibaby ze zimního spánku (02.03.2024 v 10:00 hodin)

Kapucínský klášter s kostelem Narození Páně [ Klášter ]

Ojedinělý raně barokní komplex kostela (15.1) a jednopatrových klášterních budov (15.2 - dnes ústav sociální péče) založený roku 1673 Ludvíkem Colloredem z Wallsee, postavený v letech 1676 -78 italským stavitelem Bernardem Minellim.
Po požáru v roce 1733 byl do dvou let obnoven.
Pozdně barokní kaple sv. Kříže (P.Marie) s čtyřkřídlým ambitem byla ke kostelu připojena v letech 1761-63. Autorem cyklu Křížové cesty (14 rokokových olejomaleb) z roku 1760 je vídeňský dvorní malíř 18. století Jan Václav Bergl, rodák ze Dvora Králové. Barokně upravená kamenná plastika na čelní fasádě znázorňuje Ježíše v Getsemanské zahradě.
Patrný letopočet je připomínkou posledních oprav, provedených v roce 1886.
S klášterním kostelem je spojena slavná opočenská pouť zvaná Porciunkule - lidově porcinkule, která je svátkem celého kraje a připadá na 1. neděli v srpnu. "Porciunkulí", to jest "malým podílem" nazval sv. František kostelík poblíž italské Assisi.
Kostelík sám opravil a každoročně slavil výročí jeho posvěcení. Toto místo se stalo kolébkou jeho duchovního díla a slaví se ve všech kostelích, kde působí Františkovi duchovní synové.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.opocno.cz
Typ záznamu: Klášter
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 30.08.2004 v 15:10 hodin