PŘIPRAVUJEME: Předvánoční Kuňkání pod Kuňkou (17.11.2020 v 10:00 hodin)

Památný strom - Lípa velkolistá

Lípa velkolistá - Tilia platyphyllos

3 lípy u Mutinova statku, samota jižně od silnice Příbor - Borovec

Stáří: 100 let
Obvod kmene: 390 cm, 370 cm, 280 cm
Výška: 22 m

LOKALIZACE

DATENAKTUALISIERUNG: Pavla Veselková (MIC Příbor) org. 139, 22.10.2004 v 11:02 hodin