Dyjskosvratecký úval [ Hory nebo pohoří ]

Umístění
Dyjskosvratecký úval leží v Jihomoravském kraji. Na jihu tvoří státní hranici s Rakouskem, na západě sousedí s Jevišovickou pahorkatinou, na severu s Brněnskou vrchovinou a na východě s Kyjovskou pahorkatinou a Dolnomoravským úvalem.

Charakteristika
Dyjskosvratecký úval se rozkládá kolem toku řeky Dyje. Vytváří unikátní říční kaňon s četnými meandry a sklaními útvary. Nejvyšších výšek dosahují Větrník (509 m), Šibeník (428 m), Herzán (451 m), Deblínek (355 m), Gališ (404 m), Výhon (354 m), Klinka (394 m). Kolísání nadmořské výšky a prudké sklony údolí kolem řeky Dyje vytvořily podmínky pro velmi rozmanitá rostlinná společenstva. V nižších polohách a na jižních stráních se vyskytují lesostepi, ve vyšších polohách jsou rozsáhlé lesní komplexy a na východě je pásmo tzv. znojemských vřesovišt. Nejdůležitějšími vodními toky jsou řeky Dyje, Svratka, Jihlava, Jevišovka a jejich četné přítoky. Dyjskosvratecký úval patří podnebně mezi teplé oblasti. V zimních měsících se teploty pohybují mezi -1 - -3°C, v letních měsících dosahují průměrně 19 - 20°C. Počet dnů se sněhovou pokrývkou je cca 50, počet letních dnů se pohybuje kolem 60 - 70.

Chráněná území
Oblast kolem řeky Dyje není sice chráněnou krajinou oblastí, ale její četné pozoruhodnosti a přírodní zvláštnosti jsou soustředěny do několika přírodních rezervací a chráněných národních parků. Největší je národní park Podyjí, který se rozprostírá od Vranova po Znojmo a je dlouhý 40 km. Z přírodních rezervací patří k nejnavštěvovanějším Hradišťské terasy - zbytky starých středověkých sadů a vinic na skalních terasách, Kraví hora, Pustý kopec a Havranické vřesoviště - lokality s významnou teplomilnou faunou a flórou.

Turistika zimní, letní
Dyjskosvratecký úval je vyhledávanou oblastí zejména v letním období. Krajina v okolí řeky Dyje nabízí široké možnosti pro pěší turistiku i rekreaci a odpočinek. Návštěvníkům jsou k dispozici krásné lesy i zajímavé přírodní scenérie, které činí tento kraj turisticky velmi přitažlivý. Pro vyznavače pěší turistiky jsou připraveny dobře značené turistické trasy. Milovníci koupání, vodních sportů i rekreace u vody mohou využít četné přehrady a rybníky. K nejnavštěvovanějším patří Vranovská přehrada, kolem níž najdete řadu rekreačních středisek poskytujících ubytovací a stravovací služby. Oblast Podyjí nabízí vynikající podmínky také pro vyznavače rybolovu. Pokud holdujete cykloturistice, nabízí se vám hustá síť dobře značených cyklistických stezek, které procházejí územím Národního parku Podyjí a některé vedou až do Rakouska.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.turistika.cz
Typ záznamu: Hory nebo pohoří
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 16.11.2004 v 09:16 hodin