PŘIPRAVUJEME: Vánoce v Perníkové chaloupce (18.11.2021 v  hodin)

Národní přírodní památka Komorní Hůrka [ Národní přírodní památka ]

edna z našich nejmladších sopek ze starších čtvrtohor. O průzkum jejího nitra se zasloužil J. W. Goethe, na jeho počest byla do skály nad štolou vsazena pamětní deska.

LOKALIZACE

AKTUALIZACE: Šorm Luděk (INFOSYSTEM s.r.o.) org. 2, 23.05.2021 v 23:27 hodin