Valtická pahorkatina [ Hory nebo pohoří ]

Okrajově zasahuje CHKO Pálava na severu do Dyjsko-svratecké nivy, jejíž tvářnost byla značně pozměněna výstavbou novomlýnských zdrží, a na jihu zabíhá do Nesytské sníženy kolem největšího moravského rybníka Nesytu, která je součástí Valtické pahorkatiny.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.Palava.cz
Typ záznamu: Hory nebo pohoří
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 21.12.2004 v 12:32 hodin