PŘIPRAVUJEME: Svatováclavská Tlačenice perníku (28.09.2020 v 10:00 hodin)

Česká energetická agentura

Poradenství vykonávají vybraní energetičtí poradci, kteří prokáží odpovídající odbornou způsobilost, na základě osvědčení vydaného pro příslušné časové období. Poradci se sdružují v Energetických konzultačních a informačních střediscích (EKIS). S finanční podporou v rámci části A Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro příslušný rok (dále jen Program) poskytují nejširší veřejnosti bezplatné poradenské služby v otázkách zvyšování účinnosti užití energie a snižování dopadů na životní prostředí.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Česká energetická agentura - energetické konzultač
Marie Kubešová
Štefánikova 7
741 01 Nový Jičín
Česko (CZ)
tel: (+420) 556 701 005
fax: (+420) 556 701 005

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.ceacr.cz
Typ záznamu: Služby
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 03.03.2010 v 09:52 hodin