PŘIPRAVUJEME: Probuzení Ježibaby ze zimního spánku (07.03.2020 v 10:00 hodin)

Česká energetická agentura

Poradenství vykonávají vybraní energetičtí poradci, kteří prokáží odpovídající odbornou způsobilost, na základě osvědčení vydaného pro příslušné časové období. Poradci se sdružují v Energetických konzultačních a informačních střediscích (EKIS). S finanční podporou v rámci části A Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro příslušný rok (dále jen Program) poskytují nejširší veřejnosti bezplatné poradenské služby v otázkách zvyšování účinnosti užití energie a snižování dopadů na životní prostředí.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Česká energetická agentura - energetické konzultač
Marie Kubešová
Štefánikova 7
741 01 Nový Jičín
Česko (CZ)
tel: (+420) 556 701 005
fax: (+420) 556 701 005

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.ceacr.cz

Typ záznamu: Služby
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 03.03.2010 v 09:52 hodin

Menu

Kontakt

KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s.
MUZEUM PERNÍKU
V Perníkové chaloupce č. p. 38
533 52 Ráby u Pardubic
Czech Republic

(+420) 466 612 474
(+420) 602 413 134

info@pardub.cz