Cíle projektu informačního centra venkovských regionů

Obecným cílem projektu je podpora rozvoje venkovských regionů prostřednictvím rozmachu cestovního ruchu a venkovské turistiky a s tím související rozvoj regionální zaměstnanosti ve službách cestovního ruchu a zkvalitnění jeho infrastruktury na venkově.

Specifické cíle jsou:
1. zvýšení počtu příjezdů turistů do venkovských oblastí a prodloužení délky jejich pobytu;
2. propagace místních a regionálních akcí a atraktivit;
3. partnerská spolupráce uvnitř venkovských regionů a mezi regiony navzájem.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

Typ záznamu: Encyklopedické heslo
AKTUALIZACE: Jiří Markl (Informační centrum venkovských regionů) org. 2, 17.02.2005 v 15:04 hodin