BN 30 - Motorová lokomotiva [ Muzejní exponát ]

Lokomotiva BN 30 je pokračováním výroby známých lokomotiv řady MD 2 firmy Orenstein & Koppel, která po znárodnění probíhala v n. p. Stavoloko Vysočany.
Třicítka se od svého předválečného originálu příliš nelišila, snad jen tím, že u nás se vyráběla pouze v jedné základní modifikaci, a to s kabinou strojníka.
Stroj určený pro těžké provozy průmyslových podniků a stavebních drah byl poháněn stojatým, naftovým, vodou chlazeným, dvouválcen Škoda Diesel 2 S 110, který dosahoval maximálního výkonu 30 koní.
Startováni se provádělo buď ručně, klikou, nebo elektrickým startérem z baterií.
Přenos výkonu je mechanický, třírychlostní převodovka je pro nedostatek prostoru umístěna v budce strojníka, jenž na ní sedí. Každé ze tří rychlostí pak přísluší jedna kuželová spojka.
Obě nápravy jsou poháněny válečkovými řetězy, nápravová ložiska jsou kluzná. Odpružení lokomotivy je provedeno čtyřmi evolventními pružinami. Brzda je ruční, páková a působí na všechna čtyři kola součastně. Lokomotiva je vybavena pískovači.

Lokomotiva BN 30 MPŽ byla vyrobena v roce 1953 v pražském Stavoloku, odkud byla dodána do rašelinových dolů v Hoře Svatého Šebestiana (rozchod 600 mm). Po ukončení těžby v roce 1990 ji zakoupilo MŠLZ Mladějov pro posun v v areálu dolu Hřebeč kde měla spolu s lokomotivou BN 30R nahradit stroje BNE 50. K převozu na Hřebeč však již nedošlo, z důvodů ukončení těžby lupku v této lokalitě. V roce 1991 o lokomotivu projevilo zájem Muzeum průmyslových železnic a po úspěšném jednání byla lokomotiva převezena do brněnského železničního stavitelství, kde započala její rekonstrukce. Ta skončila v březnu roku 1993 a lokomotiva byla převezena na 150 metrů dlouhou zahradní železnici v Brně Černovicích.Dne 12. Května 1995 byly třícítka spolu s patnáctkou převezeny ke zkušební jízdě do Mladějova na Moravě. Po dohodě s MŠLZ zde již oba stroje zůstaly a záhy přibyly i další. BN 30 jezdila již v srpnu téhož roku v čele pracovních vlaků při obnově novoveské vyhybny. Od té doby je používána jako provozní stroj pro posun i pro traťovou službu.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.mpz.cz
Typ záznamu: Muzejní exponát
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 14.03.2005 v 14:45 hodin