Diecézní charita Litoměřice

KONTAKTNÍ ADRESA:

Diecézní charita Litoměřice
Dómské náměstí 10
412 01 Litoměřice
Česko (CZ)
tel: (+420) 416 731 452
(+420) 416 735 606
fax: (+420) 416 731 452

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.dchltm.cz
AKTUALIZACE: Jana Holáňová (Beskydy-Valašsko, regionální agentura CR) org. 2, 14.03.2005 v 15:04 hodin