PŘIPRAVUJEME: Probuzení Ježibaby ze zimního spánku (02.03.2024 v 10:00 hodin)

Pardubicko [ Encyklopedické heslo ]

Pardubicko

Turistická oblast Pardubicko má průmyslově zemědělský charakter. Je součástí tzv. zlatého pruhu země české, která zahrnuje nejúrodnější části Polabí. Tím je dána i hustota a struktura osídlení. Je to kraj prosluněných luk, řek, starých kanálů a rybníků, jejichž břehy jsou plny kvítí a ptačího zpěvu. Na okrese se nachází několik chráněných krajinných oblastí, přírodní rezervace prales Bukača, krásný park platanů a staletých dubů v Cholticích, typická polabská krajina kolem Lázní Bohdaneč.Pardubicko je také krajem památek, mezi které patří například goticko-renesanční zámek a historické jádro v Pardubicích, hrad na Kunětické hoře, barokní zámek v Cholticích, řada sakrálních staveb - od románského kostela v Kojicích až po dřevěný kostelík ve Velinách.

Pardubicko má rozlohu 889 km2, kde žije více než 160 tisíc obyvatel, se rozkládá v úrodné polabské nížině, v úzkém kontaktu s okresem Chrudim na jihu a okresem Hradec Králové na severu. Dispozičně má předpoklady pro stále se rozmáhající cykloturistiku, k níž by mohla přispět i uvažovaná cyklistická stezka podél řeky Labe.

Oblast je ve velice výhodné strategické poloze z hlediska dopravního spojení - Pardubice mají šanci být druhým městem v České republice, které disponuje všemi druhy dopravy - železniční, silniční, leteckou a říční. Region má předpoklady stát se výchozím centrem turistického ruchu východních Čech. Dostupnost turisticky atraktivních Krkonoš, Orlických hor či Železných hor činí okres Pardubice jednou z pozitivně hodnocených oblastí.

Přirozenou dominantou a symbolem pardubického regionu je hrad na Kunětické hoře. Výjimečná poloha místa přitahovala odedávna první osadníky a zemědělce. V době rozmachu benediktinského kláštera v Opatovicích nad Labem patřila Kunětická hora k majetku kláštera, jejím dalším majitelem byl i nejmocnější muž českého království konce 15. a počátku 16. století, Vilém z Pernštejna. Ke konci třicetileté války byl hrad švédskými vojsky vypálen, a pak již sloužil jen jako zdroj stavebního materiálu. Hradní věž, nejvyšší místo v okolí, nabízí jedinečné průhledy od hladin polabských rybníků až do Krkonoš. Kunětická hora je také významnou lokalitou zoologickou a botanickou, bohatým a chráněným nalezištěm četných druhů živočichů a rostlin.

Největším městem a centrem regionu jsou Pardubice. Pro rozvoj města byl významný okamžik, kdy v roce 1845 projel po trati Praha - Olomouc první vlak. Železnice předznamenala rozvoj průmyslu a obchodu, vhodné podmínky tu postupně nalezly podniky chemické, strojírenské, potravinářské a elektrotechnické, což s sebou nutně přinášelo i rozkvět kulturního a společenského života. Pardubice se staly kulturním a společenským střediskem kraje - ve městě se každoročně koná mnoho akcí. Z hlediska sportu jsou Pardubice spojovány především s dostihy, vždyť světoznámá Velká pardubická steeplechase se tu pravidelně běhá již od roku 1874. Mezi další tradiční události se řadí tenisová juniorka, plochodrážní Zlatá přilba a mezinárodní šachový turnaj Czech Open.

Dnes zaznamenává pardubický okres růst prosperity, podpořený silným peněžním sektorem. Výrazným zlepšováním dopravních a telekomunikačních možností se okres přibližuje velkým trhům. Rozvíjí fungování distribuce, profituje z koncentrace průmyslu a obchodu i z efektů pražské ekonomiky. To vše jsou spolu s poměrně široce rozvětvenou sítí služeb faktory, které předurčují další přirozený rozvoj regionu. Při návštěvě našeho okresu zcela určitě zjistíte, že pardubický okres má co nabídnout.


Památky pardubického regionu
Pardubický zámek - původně gotický vodní hrad, přestavěn na pohodlný renesanční zámek, obklopený mohutnými zemními valy a vodním příkopem
Pardubice - městská památková rezervace, unikátní dispozice historického jádra města ze 16. století Pardubice - kostel Zvěstování p. Marie, založen v polovině 14. století na popud prvního pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubic
Pardubice - Zelená brána, 60 m vysoká, jedna z věží původních městských hradeb
Kunětická hora - jádro monumentálního hradního areálu tvoří rekonstruovaný palác, vysoká kruhová věž a kaple sv. Kateřiny
Holice - Památník dr. Emila Holuba - Africké muzeum známého cestovatele, holického rodáka
Lázně Bohdaneč - rašelinové lázně založené roku 1897, tradiční centrum rybníkářství Opatovický kanál - národní technická památka, vybudovaná pány z Pernštejna.


Zdroj:
TRAVELprofi
Měsíčník pro turistický ruch

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Encyklopedické heslo
AKTUALIZACE: uživatel č. 508 org. 2, 22.03.2005 v 13:44 hodin