Závist [ Archeologická památka ]

Závist je mimořádně krásný kopec dominující pravému břehu Vltavy naproti Zbraslavi a uzavírající na jižní straně Pražskou kotlinu. Ze severu i jihu je ohraničena hlubokými údolími Břežanským a Károvským, na západ padá téměř kolmými 200 m vysokými skalnatými srázy k Vltavě. To z ní činí ideální pevnost, čehož si všimli už staří Keltové, resp. jejich předchůdci. Opevnění zde bylo již v pozdní době bronzové a pak již po celou dobu železnou. V mladší době laténské zde vyrostlo velkoměsto - oppidum, které bylo hlavním centrem keltské moci na území Čech. Rozlohou (s opevněním sousedních Šancí) 170 ha bylo největším oppidem ve Střední Evropě. Zaniklo násilně při náporu Germánů v době kolem přelomu letopočtu.
Dodnes jsou jasně patrné pozůstatky složité soustavy valů (místy až 10m vysoké) a na akropoli je odkryt kultovní okrsek s kamennými základy staveb resp. oltářů

UMÍSTĚNÍ

AKTUALIZACE: Jana Holáňová (Beskydy-Valašsko, regionální agentura CR) org. 2, 01.04.2005 v 08:34 hodin