Opatovice nad Labem [ Město nebo obec ]

Opatovice nad Labem tvoří dnes s obcí Pohřebačka jeden správní celek s téměř dvěma tisíci obyvatel.

Archeologické průzkumy, které zde byly v minulých desetiletích prováděny, potvrzují, že se zde nacházela sídliště slovanských kmenů. Opatovice leží na historické půdě opatovického kláštera při pravém břehu Labe v severní části pardubického okresu. Klášter benediktinského řádu byl založen jako sedmý klášter v Čechách r. 1086 králem Vratislavem II. Časem se stal významným střediskem celého kraje. Nejvýznamnějším představeným kláštera byl opat Neplach, vyslanec císaře Karla IV. V r. 1421 byl klášter vypleněn a zničen husity vedenými Divišem Bořkem z Miletína a již nikdy nebyl obnoven. Dominantou obce je kostel sv. Vavřince se základy patrně z 2. pol. 13. stol., přestavěný r. 1421. Kostel je jednolodní s pravoúhlým presbytářem a věží zakončenou gotickým kamenným jehlanem s cimbuřím. Dalšími významnými památkami jsou sochy sv. Jana Nepomuckého před mlýnem, sv. P. Marie, a sochy sv. Josefa a sv. Václava.

V blízkosti obce odbočuje z Labe a obcí protéká uměle vybudovaný Opatovický kanál, který byl vystaven k napájení rybníků a dnes zavlažovací soustavy. Kanál dlouhý 32,7 km dal postavit Vilém z Pernštejna ke konci 13. stol. Dnešní Opatovice nad Labem jsou moderní obcí s kompletní infrastrukturou, mateřskou a základní školou, lékařským střediskem a poštou. Pro potřeby obyvatel je v obci několik obchodů, restaurací a čerpací stanice pohonných hmot. Na katastru obce byla v letech 1956-60 postavena jedna z nejlépe prosperujících tepelných elektráren v republice.

V posledních letech byly zavedeny vodovod a kanalizace v Pohřebačce a dobudovány v Opatovicích, postavena nová čistička odpadních vod. Obě obce jsou plynofikovány či teplofikovány. Není tedy divu, že si mnohé podniky vybraly za sídlo firmy právě tuto obec. Úspěšně se rozvíjí i soukromá bytová výstavba, pro kterou obec vytváří dobré podmínky budováním inženýrských sítí.

Pestré jsou rovněž spolková a klubová činnost a sportovní život v obci. K nejaktivnějším patří divadelní soubor a fotbalový oddíl.

Mezi další pamětihodnosti, které dotvářejí ráz obce, je nutno zmínit Morávkův mlýn, faru, budovu obecního úřadu a staré školy, areál bývalé Zemské vychovatelny či Nohejbalovu vilu s pamětní deskou významné rodačky a přední představitelky české historické vědy a numismatiky univ. prof. PhDr. E. Nohejlové - Prátové.

Plní funkci základního stupně územní samosprávy a v různé míře je také vykonavatelem státní správy.

PŮSOBÍ NA KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ:

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km
Typ záznamu: Město nebo obec
AKTUALIZACE: Šormová Helena (INFOSYSTEM s.r.o.) org. 2, 14.09.2021 v 20:01 hodin