Židovský hřbitov Hoješín [ Židovský hřbitov ]

Židovský hřbitov v Hoješíně byl založen v polovině 18.století, nejstarší náhrobek pochází z roku 1814. Poslední uložení se uskutečnilo v roce 1919, poslední židovská rodina žila v Hoješíně do roku 1940. V roce 1932, při stavbě sečské přehrady byla polovina plochy hřbitova vyvýšena a vybudována ochranná betonová zeď.K devastaci hřbitova došlo ve dvou etapách. V roce 1962 byla zbourána hřbitovní zeď,márnice a byly odstraněny některé pomníky - tato devastace byla zastavena na popud památkových orgánů, ale v červnu 1980 byla opět zahájena.Náhrobky byly odstraněny a uloženy do jámy v blízkosti hřbitova. V září téhož roku byly likvidační práce opět zastaveny a MNV v Seči proved úpravu hřbitova osazením 7 zbývajících pomníků do parkové úpravy a zhotovil pamětní desku s textem o založrní a existenci hřbitova. V roce 1999 byl pozemek hřbitova vrácen ŽO v Praze a na její náklady je také udržován.

UMÍSTĚNÍ

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km
Typ záznamu: Židovský hřbitov
AKTUALIZACE: Šormová Helena (INFOSYSTEM s.r.o.) org. 127, 06.01.2022 v 11:54 hodin