- KČT oblast Ústecký kraj -

předseda
Josef Rychnovský

sekretariát
Pražská 127
400 01 Ústí nad Labem
m.: 736 754 160

LOKALIZACE

AKTUALIZACE: Josef Pithart (Klub českých turistů) org. 2, 27.05.2005 v 11:05 hodin