Holandský větrný mlýn [ Mlýn vodní nebo větrný ]

Holandský větrný mlýn u fojtství č.p. 20, na mírném návrší asi 400 m jihovýchodně od obce, asi 300 m za kostelem, měl č.p. 733.
Stál na místě staršího větrného mlýna beraního typu, který zvláště dobře sloužil v době velkého sucha roku 1849.
Budova holandského mlýna byla stavěna ze zvlášť formovaných cihel.
O zamyšlené stavbě, kterou hodlal provésti dědičný rychtář Václav Kudělka, podala 29. září 1857 správa petřvaldského statku oznámení ředitelství kapitulních statků v Olomouci. Roku 1875 byl mlýn v provozu. Převažovalo šrotování. Mlýnská křídla byla demontována poté, co těžce poranila krávu, a kratší dobu sloužil mlýn za obydlí.
Po roce 1950 byla budova rozebrána, materiálu bylo užito na stavbu domku horníka Staniševského č.p. 150.

Majitele: Václav Kudělka, dále Arnošt a Leopold Kudělkovi, Karel Stejskal st. a Karel Stejskal ml., 1945 československé státní statky.

Literatura:

VĚTRNÉ MLÝNY V POODŘÍ
Vydal: REGION POODŘÍ
č.p. 1 - zámek, 742 54 Bartošovice
Obálka a grafická úprava: Kateřina Šobichová
Redakce: Oldřich Usvald, Ivan Bartoš, René Velčovský a Veronika Velčovská

UMÍSTĚNÍ

AKTUALIZACE: Kamila Plisková (Knihovna Petřvald) org. 56, 10.12.2010 v 11:39 hodin