Žabakor

Jako největší rybník chráněné krajinné oblasti Český ráj byl vyhlášen přírodní rezervací 22. 4. 1998 (80,5 ha). Rybník je od svého založení (v 16. stol.) využíván především k chovu ryb, ale má i své hodnoty přírodovědné. Doposud zde byly zjištěny celkem 183 druhy ptáků.

LOKALIZACE

Typ záznamu: Vodní plocha
AKTUALIZACE: Aleš Hozdecký (TO 19) org. 2, 25.10.2005 v 08:54 hodin