Kašovice [ Výlet ]

Mezi Sušicí a Kolincem je ves Kašovice - původně tento název patřil hospodářskému dvoru a sama ves se nazývala Kašovičky.
Na kopci na obcí stojí dochované zbytky obvodového zdiva tvrze / severní strana /. Stavení bylo čtyřhranné a dvoupatrové a nebylo obehnáno příkopem. Kdy a kým byla tvrz založena není známo. Roku 1234 se připomíná jako majitel tvrze Zdeslav /?/. Ve 14. století nepochybně patřila tvrz pánům Velhartickým. Je pravděpodobné že tvrz byla využívána pouze jako lovecký nebo strážní hrádek. Roku 1428 prodal Oldřich z Rožmberka Menhartovi z Hradce 30 vesnic v okolí Velhartic a mezi nimi také Kašovice.
Když si roku 1565 vkládal Jan Rendl z Úšavy do zemských desek zápis o svém nově zakoupeném majetku v Kašovicích, byla tvrz již vedena jako pustá. Jan Rendl prodal Kašovice ještě téhož roku Václavovi Vintíři z Vlkonic a na Kolinci. V Kašovicích se pak vystřídala celá řada majitelů - například Arnošt Račín z Račína, svobodný pán Jan Heřman Černín z Chudenic, Adam Humprecht Koc z Dobrše, hrabě Humprecht Sigmund Althan, hrabě Bedřich Desfours atd. Až do roku 1848 patřila obec panství hrádeckému, roku 1850 zde bylo 18 stavení a 138 českých obyvatel.
V okolí Kašovic patrné pozůstatky po rýžování zlata ( hrůbata ).

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Výlet
AKTUALIZACE: Kateřina Vlášková (TO 06) org. 2, 10.11.2005 v 11:36 hodin