PŘIPRAVUJEME: Probuzení Ježibaby ze zimního spánku (02.03.2024 v 10:00 hodin)

Gymnázium [ Turistická zajímavost ]

Gymnázium
Vypracováním projektu pro novou budovu gymnázia byl pověřen jeden ze zakladatelů české moderní architektury Jaroslav Fragner. Stavební práce byly zadány firmě Václav Nekvasil z Českého Těšína. Základní kámen byl položen 26. června 1932. Jelikož výstavbu provázel nedostatek finančních prostředků, mohlo být českotěšínské reálné gymnázium slavnostně otevřeno teprve za tři roky od položení základního kamene a to 23. července 1935.
Jedná se o čtyřpatrovou budovu s rovnou střechou a pravidelnou půdorysnou dispozicí, která je zahrnuta do seznamu kulturních památek. Hlavní průčelí je členěno pravidelnými okenními pásy.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://info.tesin.cz
AKTUALIZACE: Michal SLÁDEK (www.oblasti.cz) org. 114, 11.11.2005 v 20:52 hodin