PŘIPRAVUJEME: Předvánoční Kuňkání pod Kuňkou (17.11.2020 v 10:00 hodin)

Domov mládeže při integrované SOŠ

Ubytování o prázdninách, dle domluvy
Adresa:
Brněnská 41, Moravská Třebová
tel.. 461 316 322

LOKALIZACE

AKTUALIZACE: Jan MATOUŠ (TO 29) org. 2, 19.11.2005 v 19:35 hodin