Městský (naučný) park v Poličce [ Park nebo sad ]

Park vznikl zasypáním východního cípu Synského rybníka. S úpravami parku bylo započato v roce 1902 podle návrhu školníka učitelského ústavu Žáka, bývalého panského zahradníka. V místě původního Pavilonku - ohřívárny pro bruslaře na břehu Synského rybníka stojí dnes nově vybudované občerstvení. Do r. 1937 byly části parku okolo soch B. Smetany, S. Čecha a Pomníku padlých považovány za tři samostatné parky.
V 90. letech min. století byla u mostu, který spojuje park s městským centrem, osazena mapa s vyznačením mnoha desítek různých druhů dřevin. Vhodné pro školní výuku.

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Park nebo sad
AKTUALIZACE: Jan MATOUŠ (TO 29) org. 2, 20.11.2005 v 10:16 hodin