Hradisko [ Přírodní památka ]

Hradisko: přírodní památka (26,4 ha, vyhl. r. 1990) - přirozené bukové porosty na strmých svazích s půdoochrannou funkcí. Bohatý výskyt áronu plamatého, lilie zlatohlavé, vikve hrachorovité a dalších vzácných a chráněných druhů rostlin.

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Přírodní památka
AKTUALIZACE: Jan MATOUŠ (TO 29) org. 2, 21.11.2005 v 08:06 hodin