Údolí Křetínky [ Přírodní park ]

Údolí Křetínky: přírodní park (55,7 km2, vyhl. v r. 1997) - rozkládá se v širším okolí nejčlenitější a nejvíce zahloubené části toku Křetínky mezi Bohuňovem a Hamry s řadou zajímavostí lidskou činností jen nepatrně narušené přírody i s možnostmi jak letní, tak zimní rekreace.

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Přírodní park
AKTUALIZACE: Jan MATOUŠ (TO 29) org. 2, 21.11.2005 v 08:21 hodin