Růžový palouček [ Přírodní zajímavost ]

Památné místo u obce Morašice (asi 340 m2 velký čtvercový pozemek), s porostem zvláštního druhu stepní růže Rosa gallica. K pozemku se váže řada pověstí, např. loučení pobělohorských exulantů s vlastí. Roku 1921 zde byl odhalen pomník památce českých bratří a J. A. Komenského. Volně přístupné.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

AKTUALIZACE: Jan MATOUŠ (TO 29) org. 2, 21.11.2005 v 08:48 hodin