Koželužský mlýn - Soukenická valcha [ Mlýn vodní nebo větrný ]

ulice Čs.partyzánů čp. 4/IV
Původní soukenická valcha byla po husitských válkách spojena s nově přistavěným mlýnem o němž se výslovně hovoří roku 1459. Pokud byl malý stav vody, dostávala přednost valcha a mlýn stál. Název "Koželužský" doslal mlýn někdy na počátku 18.století podle nedaleké stoupy na tlučení třísla pro koželuhy. Jméno Polívkův obdržel pro změnu podle Eduarda Polívky, který jej koupil v roce 1900 a zřídil zde také pilu a krupařství. V roce 1932 objekt částečně vyhořel, ale ještě roku 1951 jej provozoval nájemce František Plecháček. Po zrušení mlýna sloužila budova např.okresnímu plemenářskému středisku. Po restituci ji zakoupil soukromý majitel, který v roce 2003 provedl přestavbu pro komerční účely.V okolí objektu lze shlédnout výsledky velkorysého programu regenerace původem středověkého náhonu.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.chrudim-city.cz
AKTUALIZACE: Alena MAŠKOVÁ (TO 28) org. 127, 29.11.2005 v 16:02 hodin