Tyflocentrum - Centrum pomoci nevidomým a slabozrakým [ Poradna ]

· Průvodcovská a předčitatelská služba
· Jednorázové osobní asistence při činnostech v domácnosti
· Pomoc při vyhledávání zaměstnání a úpravě pracovišť
· Konzultace s klienty a jejich rodinami
· Poradenství a konzultace v oblasti kompenzačních pomůcek, kurzy obsluhy softwarového vybavení pro nevidomé a těžce zrakově postižené
· Sociální a právní poradenství
· Přípravné, základní a doplňkové kurzy obsluhy pomůcek
· Besedy, přednášky a konzultace s odborníky
· Jednorázové akce na podporu rehabilitace klientů
· Rekondiční a psychorehabilitační pobyty
· Podpora sportovních aktivit pro zrakově postižené
· Informační a poradenská činnost pro širokou veřejnost
· Poradenské služby o právech
· Odstraňování architektonických bariér

KONTAKTNÍ ADRESA:

Tyflocentrum - Centrum pomoci nevidomým a slabozra
Resslova 105/14
741 01 Nový Jičín
Česko (CZ)
tel: (+420) 556 731 221
(+420) 774 731 333

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Poradna
AKTUALIZACE: uživatel č. 268 org. 56, 16.12.2006 v 09:58 hodin