Technický poradce pro oblast odpadového hospodářství [ Poradna ]

Náplň činnosti

˘zpracování žádosti o vydání souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady a její vyřízení na klíč

˘zařazení veškerých Vámi produkovaných odpadů podle Katalogu odpadů

˘vypracování identifikačních listů nebezpečných odpadů

˘odbornou pomoc při určení shromažďovacích míst odpadů, jejich správného označení a vhodného způsobu nakládání s odpady

˘zavedení a zpracování požadované evidence Vámi produkovaných odpadů a způsobů nakládání s nimi

˘v případě potřeby zpracování žádosti o netřídění odpadů, žádosti o souhlas k provozování zařízení a provozních řádů (sklady odpadů, zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů apod.)

˘spolupráci při jednání s orgány státní správy (MÚ, OÚ, KÚ, ČIŽP)

˘pravidelné předávání nových informací o změnách v legislativě

˘zpracování ročního Hlášení o produkci odpadů a způsobech nakládání s nimi, Ročního výkazu o odpadech Odp 5-01 pro Český statistický úřad

˘v případě zájmu odborný dozor formou pravidelné služby, která je poskytována na základě smluvního vztahu

KONTAKTNÍ ADRESA:

Techn. poradce pro oblast odpadového hospodářství
Ing. Jindřich Drejsl
Butovická 49
742 13 Studénka
Česko (CZ)
tel: (+420) 556 402 685
(+420) 731 071 442

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Poradna
AKTUALIZACE: Lucie Zajíčková (Informační centrum Studénka) org. 56, 31.07.2007 v 16:54 hodin