PŘIPRAVUJEME: Předvánoční Kuňkání pod Kuňkou (17.11.2020 v 10:00 hodin)

Suchý vrch

Nejvyšší bod Bukovohorské hornatiny.Probíhá tu historická česko-moravská hranice. Výletní a rozhledna, Kramářova chata

LOKALIZACE

Typ záznamu: Hora, kopec nebo vrch
AKTUALIZACE: Karel Raich (KAM NA PARDUBICKU s.r.o.) org. 2, 14.12.2007 v 15:54 hodin