PŘIPRAVUJEME: Předvánoční Kuňkání pod Kuňkou (17.11.2020 v 10:00 hodin)

Lucký vrch

Výletní vrch 739 m.n.m. s výhledem na Poličsko, občerstvení.
Křižovatka cyklotras č.4022 a č.4105

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

Typ záznamu: Hora, kopec nebo vrch
AKTUALIZACE: Karel Raich (KAM NA PARDUBICKU s.r.o.) org. 2, 14.02.2008 v 10:06 hodin