Sťáhlavice [ Ulice nebo jiné místopisné označení ]

Na návsi pozdně barokní kaple. Lidová architektura

UMÍSTĚNÍ

AKTUALIZACE: Karel Raich (KAM NA PARDUBICKU s.r.o.) org. 2, 21.02.2009 v 09:20 hodin