Naučná stezka "Po zelené Hostětínem" [ Turistická zajímavost ]

Hostětín
Naučná stezka Po zelené Hostětínem

Obec Hostětín je známá svými modelovými ekologickými projekty, za jejichž realizaci obdržela cenu za Českou republiku v nejprestižnější mezinárodní soutěži Energy Globe.
Naučná stezka vás seznámí s ekologickými aktivitami a projekty v obci. Začíná základní informační a orientační tabulí na návsi. Další informační panely vás seznámí s energeticky pasivním domem Centra Veronica, s moštárnou s produkcí BIOmoštu a sirupů, s historickou sušírnou ovoce a s instalací slunečních kolektorů a fotovoltaické elektrárny. Stezka značená písmenem "S" dále vede kolem infopanelu o šetrném veřejném osvětlení až k obecní výtopně na biomasu (dřevní štěpku), odkud je možno pokračovat krajinou a prohlídkou dvou dřevěných soch směrem ke kořenové čistírně odpadních vod. U čistírny vás přivítají sochy Vodníka a Adama a Evy - další z řady dřevěných soch v krajině, které vznikly při sochařském sympoziu v roce 2002.
Zájemcům o bližší informace je k dispozici brožura Průvodce Hostětínem, kterou si můžete vypůjčit v Centru Veronica, na obecním úřadě či v obchodě. Brožura je doplněná mapou Hostětína i mapou Soch v krajině.
Naučnou stezku je možné absolvovat v průběhu celého roku, doporučujeme ji i při pořádání některé z akcí, např. v září při Jablečné slavnosti, kdy probíhá i ukázka moštování a sušení ovoce.
TRASA JE NENÁROČNÁ, DLOUHÁ ZHRUBA 1,5 KM A VHODNÁ PRO PĚŠÍ I CYKLISTY.

Bližší podrobnosti:
CENTRUM VERONICA HOSTĚTÍN
HOSTĚTÍN 86, 687 71 POŠTA BOJKOVICE
TEL. 572 630 670, HOSTETIN@VERONICA.CZ, WWW.HOSTETIN.VERONICA.CZ

UMÍSTĚNÍ

AKTUALIZACE: Pavel Kuča org. 56, 28.03.2009 v 15:16 hodin