Základní škola V Pohybu [ Základní škola ]

Království perníku
Království perníku

Český školský systém umožňuje souběžnou existenci státních i soukromých škol, a to na všech stupních vzdělání, jejichž požadovaný obsah je celostátně definován Národním i Rámcovými vzdělávacími plány. Ty určují například, co vše by měl znát a umět absolvent každé školy - tedy cíl studia. Cestu k jeho dosažení si ale každá škola určuje sama ve Školním vzdělávacím plánu, v němž zohledňuje svá specifika, finanční možnosti i pedagogické záměry.

Základní škola V Pohybu je devítiletá, malotřídní, rodinná škola s maximální kapacitou 120 žáků. Nachází se v moři zeleně na území Království perníku pod hradem Kunětická hora mezi krajskými městy Pardubice a Hradec Králové.

Zatímco státem požadované cíle, rozsah a obsah učiva jsou totožné pro všechny základní školy bez ohledu na jejich zřizovatele, Školní vzdělávací plán ZŠ V Pohybu k nim směřuje prostřednictvím těchto priorit:

 • Malé, věkově smíšené třídy.
  Vytváříme věkově smíšené třídy o max. 16 žácích.
 • Kritické myšlení.
  Will Rogers: "Náš problém není v tom, že toho víme málo. Ale že mnohé z toho, co víme, není pravda."
 • Konstruktivismus.
  Necháváme děti bádat, objevovat a hledat si vlastní cestu k získání poznatku.
 • Slovní hodnocení.
  Budujeme bezpečné prostředí bez zkoušení a známkování.
 • Zodpovědnost.
  Děti se podílí na výběru učiva, plánování výuky, pracují na projektech dle svého zájmu a reflektují odvedenou práci. Učí se tak přebírat zodpovědnost za své vzdělávání.
 • Anglický jazyk.
  Angličtinu vyučujeme od 1. ročníku. Jednou týdně máme anglickou družinu.
 • Respektující přístup.
  Rozvíjíme partnerský přístup a nenásilnou komunikaci.
 • Prožitkové učení.
  Učíme se vlastní zkušeností.
 • Individuální přístup.
  Pomáháme dětem zjistit, kdo jsou, jaké mají talenty a zájmy, které budou ve škole, ale i v průběhu celého svého života rozvíjet.
 • V souladu s přírodou.
  Venku trávíme přestávky i téměř celou družinu. Jeden celý den se učíme venku.
 • Hejného metoda.
  Matematiku učíme Hejného metodou.
 • Sfumato.
  Číst se učíme metodou Sfumato. Píšeme klasickým, vázaným písmem.

Škola je snadno dostupná veřejnou autobusovou dopravou mezi městy Pardubice a Hradec Králové (zastávka Ráby, Perníková chaloupka) a pardubickou MHD č. 16 (zastávka Ráby, Kunětická hora)

KONTAKTNÍ ADRESA:

Základní škola V Pohybu
Království perníku č. p. 151
533 52 Ráby
Česko (CZ)
tel: (+420) 608 280 113

UMÍSTĚNÍ

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km
DALŠÍ INFORMACE: http://zsvpohybu.cz
Typ záznamu: Základní škola
AKTUALIZACE: uživatel č. 276 org. 2, 25.06.2024 v 10:02 hodin