Kočičí hrádek (Lukavice) [ Tvrz ]

Tvrz Kočičí hrádek
Tvrz Kočičí hrádek

Kočičí hrádek je bývalé strážiště nebo tvrz nad levým břehem říčky Ležák, cca 700 m nad mostem v lomu na silnici Lukavice-Žumberk.

Tvrz Kočičí hrádek vznikla za vladyků Lukavských z Lukavice v polovině 14. století a v následujícím století zanikla. V současné době ji tvoří vegetací zarostlá čtyřhranná plošina, chráněná na východě srázem k říčce Ležák, na ostatních stranách pozůstatky až 4 m hlubokého příkopu a valu, na jihozápadě zdvojeného. Neobvyklé terénní úpravy jsou dobře patrné i ze silnice Lukavice-Žumberk, která se Kočičímu hrádku obloukem vyhýbá.[zdroj]

Kulturní památka rejst. č. ÚSKP 47249/6-4970 - tvrziště Kočičí hrádek:

Archeologická lokalita v lese na ostrožně nad potokem Holetínka, zahrnující terénní pozůstatky vrcholně středověkého feudálního sídla ze 14. století (zaniklého během 15. století), opevněného hlubokým příkopem a valem.

Dějiny

Datace: vrcholný středověk - založena ve 14. století, zpustla někdy během (2. poloviny?) 15. století

Písemné zmínky (výběr): k r. 1361 jsou zmiňováni synové Radslava z Lukavice, který se v pramenech objevuje již k r. 1318, ale není jisté, zda nesídlil na tvrzi, která stála přímo ve Velké Lukavici.

Popis

Okrouhlá ostrožna na potokem Holetínka spojená s okolním terénem na severo- až jihozápadě. Tvrzní pahotek je zhruba čtyřboký až kosočetverečný, ve střední části je patrná cca 1,0 m hluboká propadlina zasahující na jihu a jihovýchdě až na okraj tvrzního pahorku. Tvrzní pahotek je obklopen cca 4,0 m hlubokým příkopem, který na jihu a jihovýchodě tento příkop přechází v úzkou terasu a ta ve strmý sráz. Tvrziště je na na východoseverovýchodní, severní, severozápadní, západní a jihozápadní straně obklopeno valem, před který byl na severozápadě až západě přeložen příkop (z něj jsou patrny pouhé zbytky). Terénní situace na západě až jihozápadě je narušena systémem lesních cest.

Popis památkové hodnoty

Smyslem památkové ochrany je zabránit likvidaci posledních stop po feudálním sídle, terénní relikty signalizují dosud nedotčené archeologické situace, které je nutné zachovat.

UMÍSTĚNÍ

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km
Typ záznamu: Tvrz
AKTUALIZACE: správce systému (Mikroregion Podhůří Železných hor) org. 127, 15.01.2022 v 19:27 hodin