PŘIPRAVUJEME: Předvánoční Kuňkání pod Kuňkou (17.11.2020 v 10:00 hodin)

Sezemice

Historický znak
Historický znak
Město Sezemice leží nedaleko města Pardubice, v těsné blízkosti Kunětické hory. Sezemice patří k nejstarším sídlištím pardubického okresu. Archeologické nálezy dokazují, že k osídlení území došlo již před počátkem našeho letopočtu. První písemná zmínka o Sezemicích pochází z roku 1227. Je jí závěť šlechtice Kojaty, kterou odkázal farní ves Sezemice cisterciáckému klášteru. V druhé polovině 13. století zde vznikl ženský cisterciácký klášter Panny Marie. Byl však již roku 1421 vypálen husity. S klášterní budovou byl vypálen též farní kostel Nejsvětější Trojice. Roku 1796 získaly Sezemice určitou soudní pravomoc, ale mezi plnoprávná města monarchie byly zařazeny až roku 1834. Dominantou města je kostel Nejsvětější Trojice. Vedle gotických kaplí kostela, z nichž kaple sv. Antonína pochází ze 14. století, zaujme rozsáhlá chrámová loď s barokním interiérem ze druhé čtvrtiny 18. století. Další významnou stavbou obce je dřevěná osmiboká zvonice postavená v první polovině 16. století s nejstarším a největším zvonem z roku 1553. V obci žila řada významných osobností, například chemik, profesor Univerzity Karlovy PhDr. Jan Štěrba Böhm, kanoista Martin Doktor, držitel dvou zlatých medailí z olympiády v Atlantě.

AUFSÄTZE UND INFORMATIONEN IN GEMEINDE ODER STADT

WEITERE INFORMATIONEN

LOKALIZACE

WGS-84

  • Nördl. Br.: 50° 4´ 0.00¨
  • Ö. L.: 15° 51´ 0.00¨

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km
WEITERE INFORMATIONEN: http://www.pardubice.net
DATENAKTUALISIERUNG: Luděk Šorm (KAM NA PARDUBICKU s.r.o.) org. 2, 04.01.2003 v 16:26 hodin