Stará Ves nad Ondřejnicí

Stará Ves nad Ondřejnicí náleží do okresu Frýdek-Místek, nachází se na jeho severozápadě a vzdálenost od okresního města je 15 km. Dominantou obce se 2 464 obyvateli jsou dva historické objekty - renesanční zámek zdobený figurálními sgrafity a gotickorenesanční kostel. Nejstarší písemný pramen o vzniku obce je z období let 1245 - 1281 v závěti olomouckého biskupa Bruna ze Schaumburka.
K obci připadá její místní část Košatka s 369 obyvateli.
Zástavba obce je poměrně řídká a roztáhlá, slezského typu, jen část obce vykazuje výstavbu soustředěnou do sídlišť vilkového typu.
Charakter polohy předurčoval obec do nedávné doby k převaze kovozemědělství, předtím bylo dominantní zemědělství. S rozvojem průmyslu na Ostravsku nacházela větší část obyvatelstva obživu v průmyslové Ostravě. Současně se stav mění vlivem transformace průmyslové činnosti. Dopravní obslužnost je autobusovou dopravou, nyní již omezenou vlivem rostoucího automobilismu. Středem obce probíhá hlavní silnice I/58 Ostrava - Rožnov pod Radhoštěm .Pracovní příležitosti jsou v obci značně omezené vlivem transformace průmyslu a zemědělství, narůst nových pracovních příležitostí je pomalý. Krajina obce je mírně zvlněná, v části zástavby spádovaná do povodí říčky Ondřejnice, na sever postupně přechází do rovinaté Oderské nivy a sousedí s CHKO Poodří. V katastru obce se pole prolínají s lesíky a remízky a s ohledem na poměrně velké zdroje vody je v katastru i několik rybníků. Spádovou oblastí je většinou 20 km vzdálená Ostrava, případně její přilehlé části. Tam dojíždějí občané do zaměstnání, středních a vysokých škol, na kulturní akce a v současné době i za nákupy v supermarketech. Zbývající část obyvatel dojíždí do Frýdku-Místku, který je naším okresním městem.

LOKALIZACE

SOUŘADNICE WGS-84

  • Severní šířka: 49° 43´ 48.78¨
  • Východní délka: 18° 11´ 11.76¨

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km
NADMOŘSKÁ VÝŠKA: 240.00 m
DALŠÍ INFORMACE: http://www.stara-ves.cz

Typ záznamu: Město nebo obec
AKTUALIZACE: Ivana Náplavová org. 56, 27.10.2003 v 09:50 hodin

Menu

Kontakt

KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s.
MUZEUM PERNÍKU
V Perníkové chaloupce č. p. 38
533 52 Ráby u Pardubic
Czech Republic

(+420) 466 612 474
(+420) 602 413 134

info@pardub.cz