PŘIPRAVUJEME: Svatováclavská Tlačenice perníku (28.09.2020 v 10:00 hodin)

Suchý Důl

Ves založena ve 13 století. S 22 sedláky a 20 chalupníky byla největší vesnicí polického panství.
Na Vambeřické cestě soubor lidových plastik z přelomu 18. a 19. století

LOKALIZACE

NA ÚZEMÍ OBCE EVIDUJEME

Typ záznamu: Město nebo obec
AKTUALIZACE: Karel Raich (KAM NA PARDUBICKU s.r.o.) org. 2, 20.11.2007 v 17:07 hodin