Běstvina [ Město nebo obec ]

Běstvina, Panský dům
Běstvina, Panský dům
Tisíciletá obec s 540 obyvateli leží na jižním úpatí Železných hor. Je připomínaná již roku 1137 v letopisu kanovníka vyšehradského, pokračovatele kronikáře Kosmy.Její vznik je úzce spojen se staro Liběckou stezkou a byzantskou kulturou. Již předhistorická existence Liběcké stezky navazující na Zlatou stezku je doložena nálezy římských mincí. Území obce se rozkládá na 1 407 ha a zahrnuje tyto části: Spačice,Pařížov, Vestec, Rostejn se Zbohovem a Drhotínem.

Plní funkci základního stupně územní samosprávy a v různé míře je také vykonavatelem státní správy.

PŮSOBÍ NA KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ:

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km
DALŠÍ INFORMACE: http://www.obecbestvina.cz
Typ záznamu: Město nebo obec
AKTUALIZACE: správce systému (Mikroregion Podhůří Železných hor) org. 127, 07.08.2022 v 11:08 hodin