Azylový dům pro ženy a matky s dětmi "Paprsek"

Sběrné místo pro sbírku na pomoc lidem postiženým povodněmi. Nepřetžitý provoz.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Středisko křesťanské pomoci
Na Spravedlnosti 803
530 02 Pardubice
Česko (CZ)
tel: (+420) 040/661 17 90

LOKALIZACE

AKTUALIZACE: Luděk Šorm (KAM NA PARDUBICKU s.r.o.) org. 2, 17.08.2002 v 17:03 hodin